Hemen Ara: +90 (212) 873 73 23 | Email: info@kuzeysaglik.com

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu, Sadece Çok Tehlikeli ve 10 ve daha Fazla Çalışanı olan işyerleri için geçerli olup, çalışma süresi işyeri hekimleri ile aynı sürelerdedir.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikteçalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtlarıtutmak.
  • Çalışanların sağlık veçalışmaöykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcıolmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasınısağlamak.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genelhijyenşartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  • İşyeri hekimince verilecek işsağlığıve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  • İşyerinde görevliçalışan temsilcisi ve destek elemanlarınınçalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.